Yläbannerin logo
 

Näyt­teil­lea­set­ta­jat

Näytteille­asettajat

Kallavesj’ 2024 näyt­teil­lea­set­ta­jat:

päivitetty 1.12.2023

Avain Vaunu
Kaivotie 40, 70700 KUOPIO
010-5228500
kuopio@avainvaunu.fi
www.avainvaunu.fi

Volvo-mallisto.

 

Biltema Suomi Oy
Leväsentie 7, 70700 KUOPIO
09-427 05830
asia­kas­pal­ve­lu@biltema.fi
www.biltema.fi

Biltema on yksi Poh­jois­mai­den suurimmista varaosa- ja tar­vi­ke­myy­mä­lä­ket­juis­ta, ja sen laajassa tuo­te­va­li­koi­mas­sa on noin 19 000 tuo­te­ni­mi­ket­tä. Tuotteet on jaettu kahdeksaan tuo­te­ryh­mään, jotka ovat autoilu–moot­to­ri­pyö­räi­ly, veneily, vapaa-aika, koti, toimisto–multimedia, ra­ken­ta­mi­nen, autonhoito sekä työkalut. Mo­ni­puo­li­sen va­li­koi­man­sa myötä Biltema on todellinen koko perheen tavaratalo, joka tarjoaa asiak­kail­leen edullisia ja laadukkaita tuotteita. Tällä hetkellä Biltema-ta­va­ra­ta­lo­ja on yhteensä 161 Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Suomessa on 17 Biltema-myymälää ja lisäksi ympäri vuorokauden palveleva verk­ko­kaup­pa osoitteessa www.biltema.fi.

 

Epu Coat Oy
Vir­ran­nie­men­tie 14, 70420 KUOPIO
050-5778299
mika@epucoat.fi
www.epucoat.fi

Epu Coat Veneiden pin­ta­kä­sit­te­ly. Veneiden pohjien pu­hal­lus­puh­dis­tus. Veneiden maalaus.

 

FinCandy Oy
Lenkkitie 85 A, 76280 PARTAHARJU
0400-574393
vauhkonen.rauno@gmail.com

Makeisia.

 

FinCandy Oy
Lenkkitie 85 A, 76280 PARTAHARJU
0400-574393
vauhkonen.rauno@gmail.com

Makkaran myynti.

 

Heinäveden kunta
Ker­man­ran­nan­tie 7, 79700 HEINÄVESI
040-7101919
mat­kai­lu­toi­mis­to@heinavesi.fi
www.vi­sit­hei­na­ve­si.fi

Heinäveden mat­kai­lu­pal­ve­lut, ve­nei­ly­sa­ta­mat, nähtävyydet, tapahtumat.

 

Hokka Oy
Luusuantie 8, 98100 KEMIJÄRVI
0400-237728
myynti@hokka.info
www.hokka.info

Kel­lun­ta­pu­ki­neet ja pe­las­tus­lii­vit.

 

Hovikalla Oy
Sammonkatu 3, 70500 KUOPIO
0400-695332
jari.koskinen@hovikalla.fi

Jää­te­lö­myyn­ti.

 

Isku Koti Oy
Kar­ta­non­ka­tu 4A, 70700 KUOPIO
050-4118273
juha.pellikka@isku.com
www.isku.com

Isku Kodin osastolla on esillä Tempur sängyt ja tyynyt. Koulutetut nuk­ku­mi­ser­go­no­mian asian­tun­ti­jat opastavat oikean sängyn ja tyynyn valinnassa.

 

Joen Ruokapriha
Kuk­ko­lan­ka­tu 7 A, 80200 JOENSUU
050-4951125
petri.vanska@joen­ruo­kapri­ha.fi

Paistetut muikut, loimulohta ym.

 

Kalteva Oy
Yrit­tä­jän­tie 20, 70150 KUOPIO
050-4633885
sauli.kanniainen@kalteva.fi
www.kalteva.fi

Jul­ki­si­vu­jen ja ve­si­kat­to­jen maalaukset sekä niihin liittyvät huollot ja korjaukset.

 

Kolin Matkailu Oy
Kolintie 94, 83960 KOLI
050-5533023
elina.voitila@koli.fi
www.koli.fi

Suomen ra­kas­te­tuim­man kan­sal­lis­mai­se­man tarjoava Koli on ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu­kes­kus. Koli on samalla luonto- ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien areena, aito poh­jois­kar­ja­lai­nen maa­seu­tu­ky­lä, kan­sal­lis­puis­ton koti sekä portti ruuastaan, luonnostaan ja iloisista ihmisistään tunnettuun Pohjois-Karjalaan.

 

Kone & Vene Center
Kaivotie 23, 70700 KUOPIO
020-7433080
info@ko­ne­ve­necen­ter.fi
www.ko­ne­ve­necen­ter.fi

Faster-veneet, Nordkapp-veneet, Silver-veneet, Sting-veneet, TG-veneet, Terhi-veneet. Honda pienkoneet, Honda mönkijät, Honda pe­rä­moot­to­rit, Torqeedo säh­kö­pe­rä­moot­to­rit. Polaris mönkijät. Gas Gas säh­kö­pol­ku­pyö­rät.

 

Kone ja Tarvike M. Leppänen Oy
Leväsentie 56, 70780 KUOPIO
045-3527871
janna.leppanen@ko­ne­ja­tar­vi­ke.com
www.ko­ne­ja­tar­vi­ke.com

Sea-doo vesijetit ja -li­sä­va­rus­teet.

 

Konesolmu Oy Bella Center
Kum­pusaa­ren­tie 56, 70620 KUOPIO
0400-469530
jaakko.solmu@konesolmu.fi
www.konesolmu.fi

Bella, Flipper, Aquador, Falcon alu­mii­ni­ve­neet, Näpsä veneet, Mercury pe­rä­moot­to­rit, Husqvarna metsä&puutarha, Peugeot skootterit.

 

Kuopio Water Sports Centre
Tul­li­por­tin­ka­tu 1, 70100 KUOPIO
044-9579396
nic@kwsc.fi
www.kwsc.fi

Pal­ve­lui­tam­me ovat SUP-lautojen, sou­tu­ve­nei­den ja kajakkien vuokraus, Kajakki & Sauna-retket ja hen­ki­lö­koh­tai­nen valmennus. Tarjoamme ohjausta melontaan ja SUP-lautailuun sekä yksilöille että ryhmille taitotaso ja toiveet huomioiden.

 

Kuopion Jär­vi­pe­las­ta­jat ry
Vesitie 18, 70460 KUOPIO
0400-122500
www.me­ri­pe­las­tus.fi/kuopio

Jär­vi­pe­las­tus­toi­min­ta.

 

Kuopion kaupunki
PL 1097, 70111 KUOPIO
044-7185269
heikki.soininen@kuopio.fi
www.kuopio.fi

Ulkoilu- ja ret­kei­ly­pal­ve­lut Kuopiossa.

 

Kuopion Pursiseura ry
Vesitie 17, 70460 KUOPIO
040-7603446
kuops@kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi
www.kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi

Tervetuloa tutustumaan Kuopion Pursiseuran mo­ni­puo­li­seen kou­lu­tus­toi­min­taan ja aktiiviseen harrastus- ja kil­pai­lu­toi­min­taan. Tarjolla myös vapaita ve­ne­paik­ko­ja!

 

Kuopion Pursiseura ry / Ravintola Reimari
Vesitie 17, 70460 KUOPIO
040-7603446
kuops@kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi
www.kuo­pion­pur­si­seu­ra.fi

Ravintola- ja kah­vi­la­pal­ve­lut.

 

Kuopion Venehotelli Oy
Kum­pusaa­ren­tie 37, 70620 KUOPIO
040-7285019
info@kuo­pion­ve­ne­ho­tel­li.com
www.kuo­pion­ve­ne­ho­tel­li.com

MARINEPARTS
Marineparts on ve­ne­va­rao­sien eri­kois­lii­ke, josta löydät edulliset ja laadukkaat varaosat perä- ja si­sä­pe­rä­moot­to­rei­hin, ve­to­lait­teet, öljyt, suodattimet ja muut ve­ne­tar­vik­keet.
INNOKEM

Kotimaiset, laadukkaat ja ekologiset INNOKEM-tuotteet. Laaja tuo­te­va­li­koi­mam­me palvelee sekä am­mat­ti­lai­sia että kuluttajia.

 

Kuopion Venevälitys Ky
Sammonkatu 16, 70500 KUOPIO
0400-372232
pauli.rama@venevalitys.com
www.venevalitys.com

Quicksilver, MV-Marin, Kaisla ja Viima veneitä, Mercury pe­rä­moot­to­rit, Respo trailerit, Lip-Lap laiturit.

 

Liikenne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Traficom
PL 320, 00059 TRAFICOM
029-5347035
tarja.raty@traficom.fi
www.traficom.fi

Liikenne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Traficom tarjoaa ve­nei­li­jöil­le ja me­ren­kul­ki­jal­le monia palveluita. Veneilijänä saat Tra­fico­mis­sa hoidettua ve­si­kul­ku­neu­vo­si re­kis­te­röin­nin, voit hakea tarvittavia pä­te­vyys­kir­jo­ja sekä radiolupia ja saat tietoa niin me­ri­kar­tois­ta, ve­nei­ly­väy­lis­tä kuin yleisestä ve­nei­ly­tur­val­li­suu­des­ta. Traficom vastaa myös hu­vi­ve­ne­lain mukaisesta mark­ki­na­val­von­nas­ta, jolla osaltaan var­mis­te­taan uusien, ensi kertaa mark­ki­noil­le saa­tet­ta­vien ve­si­kul­ku­neu­vo­jen tekninen tur­val­li­suus.

 

Lumon Suomi Oy
Sor­sa­sa­lon­tie 5, 70420 KUOPIO
040-5094138
jukka.juntunen@lumon.fi
www.lumon.fi

Lumon parveke- ja te­ras­si­la­si­tuk­set.

 

Mat­ka­lei­po­mo Tuula Pulkkinen
Yrjöläntie 2, 81290 UKKOLA
050-3432003
tuula.i.pulkkinen@kolumbus.fi

Paikan päällä leivotut kar­ja­lan­pii­ra­kat, riisi, peruna ja ohra.

 

Moto3 Oy
Suvannontie 1, 70780 KUOPIO
044-4686111
osto@moto3.fi
www.moto3.fi

 

Ocean Spirit Oy Ab
Linnankatu 37 B, 20100 TURKU
040-7618484
info@oceanspirit.fi
www.oceanspirit.fi

Me­ri­kau­pas­ta löydät mm. me­ri­hen­ki­set Batelan vaatteet, sisustus- ja lah­ja­tuot­teet, led-lyhdyt sekä veneastiat, tilauksesta toi­mi­tusa­jal­la myös laaja valikoima teak­ka­lus­tei­ta.

 

Olvi Oyj
Olvitie I-IV, 74100 IISALMI
0500-860851
pasi.hannula@olvi.fi
www.olvi.fi

Olvin 2024 uutuudet.

 

OmaYkkönen Oy
Leinikkitie 19 B 12, 01350 VANTAA
0400-191549
janne.rousu@me.com

Optikon Oma silmälasien puh­dis­tusai­ne ja Suutarin Oma hoitoöljy nahalle ja puulle.

 

Osuuskauppa PeeÄssä
Sa­vi­lah­den­tie 10, 70100 KUOPIO
050-4653788
teemu.rissanen@sok.fi
www.peeassa.fi

Tule tutustumaan Kuopion Maljalahden ve­nei­li­jöi­den tank­kaus­pis­tee­seen ja muihin ve­nei­li­jöi­den palveluihin.

 

Oy Esco Ab
Vitikka 2, 02630 ESPOO
010-5242910
info@heater.fi
www.heater.fi

Oy Esco Ab, on veneiden, kesämökkien ja mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen eri­kois­tek­nii­kan liike. Ydin­a­lu­eem­me ovat lämmittimet. Brän­dei­him­me kuuluvat Safire, Wallas, Webasto, Eberspächer ja Planar. Tämän lisäksi va­li­koi­mas­sam­me on laaja valikoima au­rin­ko­säh­kö­tuot­tei­ta, ja vi­ran­hal­lin­ta­tuot­tei­ta. Toteutamme veneiden ja alusten na­vi­goin­ti­jär­jes­tel­miä pe­räprut­kus­ta työaluksiin.

 

Oy Sail and Go Oy
Kat­ri­ne­hol­min­ka­tu 9, 24240 SALO
0400-499279
jari.nupponen@sailandgo.fi
www.sailandgo.fi

Meiltä laadukkaat purjeet niin cruising kun kil­pai­lu­käyt­töön. Myös kaikki purjesuojat, lazybagit, puo­mi­peit­teet, spinnu-/ge­naak­ke­ri­su­kat… Lisäksi meidän kautta saat purjeneen varusteet; rul­la­lait­teet, vinssit, puomit… Ole yhteydessä niin autamme oikean hankinnan tekemisessä.

 

Oy Tekno-Marine Ab
Ma­rin­sa­ta­man­tie 3, 02320 ESPOO
040-9000940
rauno@tekno-marine.fi
www.tekno-marine.fi

Sole Diesel, Hyundai Seasall-me­ri­moot­to­rit. Aquamot säh­kö­moot­to­rit.

 

Palama Oy
Va­ho­jär­ven­tie 1549, 39700 PARKANO
045-1828302
ronkjuha@gmail.com
www.optikonoma.fi

Optikon Oma kotimaiset puh­dis­tus­tuot­teet sil­mä­la­seil­le ja näyt­tö­pin­noil­le.

 

Poliisi
www.poliisi.fi

Poliisin toiminta.

 

Rönnqvist Boats Oy
Rat­su­mes­ta­rin­ka­tu 8, 06100 PORVOO
0400-903206
info@ronnqvist­boats.fi
www.ronnqvist­boats.fi

Rönnqvist Pro -ve­ne­mal­lis­to.

 

RTV-Yhtymä Oy
Tehdaskatu 8, 70620 KUOPIO
040-8439211
jouko.tarvonen@rtv.fi
www.rtv.fi

Venziani-venemaalit, Vene Z-ve­ne­hoi­to­tuot­teet, Nilfisk ja Kränzle -pai­ne­pe­su­rit, Cura-polt­to­moot­to­ri­pai­ne­pe­su­rit ja Päijän Veneet.

 

Ruoppaus Samppa Oy / Ruop­paus­tii­mi
Kouk­ka­rin­tie 32, 61100 PE­RÄ­SEI­NÄ­JO­KI
0400-651719
info@ruop­paus­samp­pa.fi
www.ruop­paus­samp­pa.fi

Rannan ruoppaukset.

 

Savo-Karjalan Liha Oy
Pohjantie 45, 70940 JÄNNEVIRTA
050-4656536
je­mi­na­kai­pai­nen@sa­vo­kar­ja­lan­li­ha.fi
www.sa­vo­kar­ja­lan­li­ha.fi

Kuo­pio­lai­nen liha-alan yritys, jolla on kaksi lihakauppaa Kuopiossa. Kotimaista ja tuoretta laatulihaa!

 

Savon Sanomat
Vuorikatu 21, 70100 KUOPIO
017-303111
www.sa­von­sa­no­mat.fi

Oli pyhä tai arki, Savon Sanomat tarjoaa tärkeimmät uutiset ja parhaat tarinat printissä sekä verkossa.

 

Savonlinna-Risteilyt
Il­ma­ri­sen­ka­tu 7, 57200 SAVONLINNA
050-5173040
info@sa­von­lin­na­ris­tei­lyt.fi
www.sa­von­lin­na­ris­tei­lyt.fi

 

Savorak Laiturit
Teol­li­suus­tie 2, 58900 RANTASALMI
050-5894840
myynti@savorak.fi
www.savorak.fi

Laiturit ja lai­tu­ri­tar­vik­keet.

 

Skipperi
Ve­neen­te­ki­jän­tie 6, 00210 HELSINKI
0400-798315
eelis@skipperi.fi
www.skipperi.fi

Skipperi tarjoaa maailman helpointa veneilyä. Skipperiltä voit vuokrata veneen suoraan omistajalta tai ryhtyä oman elämäsi kippariksi kuu­kausi­mak­sul­li­sil­la veneillä. Tervetuloa juttelemaan veneilystä ja palveluista kanssamme.

 

Solis traktorit
Hark­ko­rau­dan­tie 8, 00700 HELSINKI
044-2030475
jussi@solis.fi
www.solis.fi

Solis pient­rak­to­rit.

 

Suomen Lai­tu­ria­sen­nus Oy
Pyrästie 8, 80710 LEHMO
0400-257157
lai­tu­ria­sen­nus@gmail.com
www.marinetek.fi

Marinetek-laiturit ja lai­tu­ri­tar­vik­keet.

 

T-Safe tur­va­kou­lu­tus
Marjatie 31, 50600 MIKKELI
050-5927942
info@t-safe.fi
www.patikka.fi

 

Tarinagolf
Ta­ri­na­gol­fin­tie 19, 71800 SIILINJÄRVI
040-5773518
mikko.kau­nis­kan­gas@tarinagolf.fi
www.tarinagolf.fi

Holari vai häränsilmä? Kokeile golfia ja voita palkinto Ta­ri­na­gol­fin pisteellä!

 

Telia Kauppa Kuopio
Mat­kuk­sen­tie 60, 70800 KUOPIO
0400-998289
ville.z.leinonen@te­liacom­pa­ny.com
www.telia.fi

Telian mat­ka­pu­he­lin- sekä net­ti­liit­ty­mät, tv- ja viih­de­tuot­teet sekä laitteet kotiin ja matkalle!

 

Tmi Viktor Kim
040-8401499
viktor.kim.190286@gmail.com

Me­hi­läis­va­ha ja sil­mä­la­sin­pe­su­nes­te.

 

Tristan Service Oy
0400-619366
timo.kinnunen@tris­tan­ser­vice.fi
www.tris­tan­ser­vice.fi

Veneilyalan varusteet ja palvelut.

 

Unikulma Oy
Kol­mi­so­pen­tie 3, 70780 KUOPIO
040-5854383
kuopio@unikulma.fi
www.unikulma.fi

Yk­si­löl­li­set paremman unen tuotteet niin kotiin kuin vapaa-aikaankin tur­val­li­ses­ti suoraan val­mis­ta­jal­ta. Unikulma, suomalainen perheyritys jos vuodesta 1985.

 

UNIQUE DOCKS
Pul­lin­lah­den­tie 2, 57810 SAVONLINNA
040-5066575
matti.muhonen@uniquedocks.com
www.uniquedocks.com

UNIQUE DOCKS -laiturit.

 

Vaeltajan Eräreppu
Kauppakatu 20, 78200 VARKAUS
044-2045118
erareppu@gmail.com
www.erareppu.fi

Pirates of Finland -tuotteita. Vaatteet, läm­pö­pu­keu­tu­mi­nen, merelliset tekstiilit.

 

VeneRoller / Autorobot Finland Oy
Yrit­tä­jän­tie 23, 70150 KUOPIO
050-3622154
info@veneroller.fi
www.veneroller.fi

Patentoidut VeneRoller-ran­ta­te­la­kat ve­si­je­teil­le ja veneille 3.500 kg saakka. Lisäksi uutuutena veneen rantavaunu Kuopion en­sie­sit­te­lys­sä! Kak­si­suun­tai­sel­la vins­si­tek­nii­kal­la toimiva rantavaunu on ratkaisu haas­teel­li­siin tai loiviin rantoihin, joissa telakan kelkka ei jaksa rullata veteen päin omalla painollaan. Laitteelle on haettu patentti. Tule näkemään ja kokemaan uutuuslaite!

 

Vesiurheilu.fi
045-8417744
info@vesiurheilu.fi
www.vesiurheilu.fi

Vesiurheilu.fi osastolla kevään kovimmat mes­su­tar­jouk­set suppailuun ja muuhun ve­siur­hei­luun!

 

Volvo Penta Center Helsinki
Ve­neen­te­ki­jän­tie 9, 00210 HELSINKI
044-4949910
info@suv.fi
www.suv.fi

Volvo Penta me­ri­moot­to­rit, huolto ja varaosat.

 

Welhonpesä Oy
Kauppakuja 10, 01800 KLAUKKALA
09-8798886
info@welhonpesa.fi
www.welhonpesa.fi

Kanootit, kajakit ja me­lon­ta­va­rus­teet 50 vuoden ko­ke­muk­sel­la. Oma valmistus Suomessa sekä tunnettujen ulkomaisten merkkien maahantuoja.

 
 

Yhteistyössä