Viihdytään vesillä. Yhdessä.

Osallistumisehdot

Kallavesj’ 2023 osallistumisehdot

1. TOIMEENPANO

Järjestäjä: Kuopion Pursiseura ry
Paikka: Kuopio-halli, Opistotie 4, 70200 Kuopio
Aika: 31.3.-2.4.2023
Aukioloajat: pe klo 11–18, la klo 10–18 ja su klo 10–16
Sisäänpääsy: tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy

2. JÄRJESTÄJÄ

Kuopion Pursiseura ry
Vesitie 17, 70460 Kuopio
Puh: 040 760 3446
Email: kuops (at) kuopionpursiseura.fi

3. NÄYTTEILLEASETTAJAT

Näytteilleasettajina voivat olla näyttelyn teemaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden valmistajat, tuottajat, myyjät tai näiden valtuutetut edustajat sekä alan järjestöt ja julkaisijat. Näyttelyosastossa saadaan mainita muun kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajiensa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisen toiminnan ehdoista neuvotellaan erikseen.

Näytteilleasettajalla on oikeus myydä tuotteitaan tai palveluitaan omalla näyttelyosastolla, ellei toisin ilmoiteta. Näytteilleasettajan tulee ilmoittaa näytteille asettamansa tuotemerkit ilmoittautumislomakkeessa.

Tapahtuman järjestäjä varaa itselleen oikeuden elintarvikkeiden kuten ruuan, juomien, kahvin, jäätelön, makeisten ja muiden kioskituotteiden myyntiin tai ko. tuotteiden osalta tehtäviin yksinmyyntisopimuksiin. Ilmaisten maistiaisten järjestäminen on mahdollista, mutta laajamittainen ruokien ja juomien ilmaistarjonta ei ole sallittua. Anniskelu näytteilleasettajien osastoilla on kielletty.

4. NÄYTTELYTILAN VARAAMINEN

Sitova näyttelytilan varaus tehdään järjestäjän toimittamalla ilmoittautumislomakkeella. Järjestäjä vahvistaa paikkavarauksen lähettämällä varausmaksun, joka on samalla tilausvahvistus. Varausmaksu on osa näyttelytilan vuokraa. Järjestäjän vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova, näyttelypaikkaa ja paikkavuokraa koskeva sopimus. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on järjestäjällä oikeus luovuttaa paikka toiselle näytteilleasettajalle. Varausmaksu on suuruudeltaan 20 % osaston hinnasta. Varausmaksua ei palauteta.

Järjestäjällä on oikeus rajata näyttelyosaston kokoa. Tällöin asiasta tulee kuitenkin neuvotella näytteilleasettajan kanssa. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta vuokrata tai luovuttaa osastoaan tai sen osaa kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa.

5. PAIKKAVUOKRAT

Osaston koko (m²) € / m²
0-4 70,00
5-8 60,00
9-18 58,00
19-27 56,00
28-36 54,00
37-45 52,00
46-54 50,00
55-63 48,00
64-72 46,00
yli 73 44,00
Ulkopaikka 35,00

Minimilaskutus 200 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

31.12.2022 mennessä paikkansa varanneille 15 % alennus paikkavuokrasta!

6. MAKSUEHDOT

Näytteilleasettaja maksaa paikkavuokran Kuopion Pursiseura ry:n tilille järjestäjän ilmoittamaan eräpäivään mennessä. Mikäli näytteilleasettaja haluaa muutoksia maksuehtoihin, tulee näistä aina neuvotella järjestäjän kanssa. Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisensa näyttelyyn vähintään 21 vuorokautta ennen näyttelyä, palautetaan hänelle puolet maksetusta paikkavuokrasta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, peritään kaikki järjestäjälle kuuluvat maksut täysimääräisinä.

7. MESSUOSASTON SIJAINTI

Järjestäjä määrää messuosastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon näyttelytilan tarkoituksenmukaisen käytön ja mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Mikäli näytteilleasettajan osastoa joudutaan siirtämään merkittävästi sovitusta, tulee järjestäjän neuvotella tästä näytteilleasettajan kanssa.

Järjestäjällä on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää osaston pinta-alaa 10 %. Tällaiset vähäiset muutokset eivät vaikuta paikkamaksuihin.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN JA PURKU

Osastojen pystytys voidaan aloittaa Kuopio-hallissa näyttelyä edeltävänä tiistaina klo 18.00. Päivittäinen työaika on klo 08.00-22.00 ja osaston on oltava valmis ennen kuin näyttely avataan perjantaina klo 11.00. Autoilla kulku halliin on mahdollista perjantaihin klo 09.00 asti. Tarkempi rakennusjärjestys ilmoitetaan lähempänä rakennusajankohtaa.

Näytteilleasettaja vastaa itse oman osastonsa rakennustöistä, ellei järjestäjän kanssa ole etukäteen sovittu muusta.

Näytteilleasettajilla ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa ulkopuolella. Kaikenlainen kiinnittäminen näyttelytilan seiniin ja kattoon on ilman järjestäjän lupaa kielletty.

Osastojen purkaminen voidaan aloittaa näyttelyn päätyttyä ja osaston tulee olla purettu näyttelyn jälkeisenä maanantaina klo 16.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa kaluston näytteilleasettajan kustannuksella. Järjestäjällä ei ole vastuuta mahdollisista näytteilleasettajille syntyvistä vahingoista.

Näyttelytilat on luovutettava järjestäjälle samassa kunnossa, kuin ne olivat näytteilleasettajan ottaessa ne vastaan. Roskat on vietävä niille osoitettuun paikkaan. Näytteilleasettaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista kiinteistön omistajille ja järjestäjälle.

Näytteilleasettaja vastaa rakennus- ja purkuaikana syntyvien isojen roskien (pahvilaatikot, pakkausmuovit jne.) viemisestä Kuopio-hallin piha-alueella sijaitseville jätelavoille.

Jälkiä jättävien teippien kiinnitys hallin lattiaan on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Lattiassa saa käyttää VAIN Kuopio-hallin henkilökunnan hyväksymää teippiä. Vääränlaisen teipin käyttämisestä aiheutuneista siivoustöistä veloitetaan näytteilleasettajaa.

9. VAKUUTUS, VARTIOINTI JA TURVALLISUUS

Järjestäjän vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Jokainen näytteilleasettaja huolehtii itse tarvitsemistaan vakuutuksista (palo-, varkaus- tms.).

Järjestäjä huolehtii alueen yleisestä palosuojelusta ja järjestyksestä. Järjestäjä huolehtii vartioinnista näyttelyn aukioloajan ulkopuolella sekä rakentamisen ja purkamisen aikana. Järjestäjä ei vastaa vahingoista, katoamisista ja messuosastolla tapahtuvista tapaturmista.

Paloturvallisuuden suhteen noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Kuopio-hallin paloturvallisuusohjetta sekä näyttelyn pelastussuunnitelmaa. Tupakointi on sallittu vain ulkotiloissa.

Näytteilleasettaja vastaa osaston turvallisuusmääräysten noudattamisesta.

10. SÄHKÖVIRTA

Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja voi tilata osastovarauksen yhteydessä osastolleen sähkövirtaa. Tilaus sisältää osaston sähköliittymän ja asennuksen osaston rajalle (1-osainen pistorasia). Tilaus ei sisällä osaston sähkötöitä.

1 x 16 A 75 €
3 x 16 A 105 €

Hintoihin lisätään alv 24 %.

Näytteilleasettaja ei saa antaa virtaa muille osastoille. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista häiriöistä virran jakelussa.

11. PUHTAANAPITO

Järjestäjä huolehtii yleissiivouksesta, näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan oman osastonsa siisteydestä ja kertyvien jätteiden kuljetuksesta messualueelle varattuihin jäteastioihin.

Messuosastolle on mahdollista tilata siivousapua. Siivouksen hinta 0-36 neliön osastoilla on 50 € + alv ja 36 neliön ylittävältä osalta 1 € + alv / m2. Siivous pitää sisällään osaston lattian imuroinnin ja roska-astioiden tyhjennyksen messupäivien välillä.

12. MESSULUETTELO

Messuille osallistuvien toiminimi ja päätuotteet mainitaan maksutta messuesitteessä, edellyttäen, että messupaikka on varattu 28.2.2023 mennessä ja tiedot on esitetty ilmoittautumislomakkeessa. Järjestäjä ei vastaa esitteessä tai muissa painotöissä mahdollisesti olevien virheellisten tietojen aiheuttamasta haitasta.

13. ESITYKSET JA ESITTELYT

Järjestäjä vastaa virallisen ohjelman Teosto- ja Gramex-maksuista. Näytteilleasettaja on velvollinen tekemään tarvittavat sopimukset osastonsa toimintaan liittyvistä esityksistä. Esittelyt, havaintoesitykset tms. eivät saa häiritä naapuriosastoja.

14. ESITTELIJÄKORTIT, PAIKOITUSKORTIT

Esittelijä- ja paikoituskortit tilataan näyttelytilan varaamisen yhteydessä. Ilmaisten paikoituskorttien määrä määräytyy osaston koon mukaisesti.

Esittelijäkortteja saa käyttää vain näytteilleasettajan näyttelyssä työskentelevä henkilökunta. Korttiin on merkittävä sekä yrityksen että esittelijän nimi.

15. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaessaan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä näyttelyjohdon antamia lisäohjeita.

Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Kuopion kaupunkia.

Ylivoimaisen esteen sattuessa tapahtuman järjestäjä pidättää itselleen oikeuden Kallavesj’-messujen siirtämiseen tai perumiseen.

Kallavesj’-messujen kanssa yhteistyössä

Savon Sanomat Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.