Viihdytään vesillä. Yhdessä.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kuopion Pursiseura ry / Kallavesj’-messut
Vesitie 17, 70460 Kuopio
040 760 3446
kuops (at) kuopionpursiseura.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Kelo

3. Rekisterin nimi

Kallavesj’-messujen näytteilleasettaja- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Näytteilleasettaja- ja markkinointirekisterissä ylläpidetään Kallavesj’-messujen olemassa olevien ja mahdollisten näytteilleasettajien tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja laskutuksen hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Yrityksen ja/tai henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot (osoite, Y-tunnus tai henkilötunnus)
 • Messuilla esiteltävät/myytävät tuotteet ja palvelut
 • Tilaus-, laskutus- ja perintätiedot
 • Muita asiakassuhteen hoitamisen ja kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Yrityksen/yhteyshenkilön täyttämät ilmoittautumislomakkeet ja muut ilmoitukset
 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit
 • Muut asianmukaiset lähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta alihankkijoita ja muita kolmansia osapuolia, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja eikä tietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, asiakaspalauteen keräämistä ja käsittelyä sekä markkinatutkimusta ja mielipidekyselyä varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.3.2018.

Kallavesj’-messujen kanssa yhteistyössä

Savon Sanomat Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.