Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.
 
Yläbannerin logo
 

Kallavesj’-messut kokosi yhteen veneilevän kansan – messuilla vieraili yli 15 000 kävijää

Kuopio-hallissa viikonloppuna järjestetty veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan erikoistapahtuma Kallavesj’-messut ylitti järjestäjätaho Kuopion Pursiseuran odotukset. Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestetyt kolmipäiväiset messut olivat selvästi odotettu tapahtuma, sillä ne keräsivät kaikkiaan yli 15 000 kävijää.

– Messutunnelmasta oli aistittavissa, että tapahtumaa oli todellakin odotettu ja veneilykansa oli positiivisin mielin liikkeellä, Messupäällikkö Jani Kelo Kuopion Pursiseurasta kertoo.

Tapahtuman järjestäjä Kuopion Pursiseura ry on erittäin tyytyväinen messujen osallistujamäärään niin näytteilleasettajien kuin messuvieraiden osalta. Messupäällikkö Kelo kertoo, että lähes loppuunmyydyn hallin näytteilleasettajista kolmas osa oli Kallavesj’-messuilla ensimmäistä kertaa.

– Uusien toimijoiden mukana olon lisäksi erityisen hienoa oli se, että edustettuna oli aiempia vuosia laajempi ja monipuolisempi kattaus eri venevalmistajien uutuuksia.

Messut onnistuivat lunastamaan odotuksensa. Kaikkiaan näytteilleasettajia oli lähes sata ja esille tuotuja veneitäkin liki pitäen sama määrä.

Messuvieraat pääsivät myös tutustumaan tarkemmin lukuisaan määrään erityyppisiä vesien menopelejä kanooteista 9,5 metriseen kaksikajuuttaiseen matkaveneeseen. Kuopiolaisen Elwood Boatsin täyssähköinen Elwood 950e MC -matkavene herättikin kovasti kiinnostusta.

– Tulevaisuus näyttää, miten sähköistyminen etenee venealalla, Kelo toteaa.

Messujen monipuolinen kattaus sai kiitosta kävijöiltä. Yhdellä kertaa pääsi tutustumaan eri venekauppiaiden tarjoamiin vaihtoehtoihin. Tapahtuman ilmainen sisäänpääsy mahdollistaa hankintojen harkinnan yön yli.

– Näytteilleasettajien palautteen perusteella kauppakin oli käynyt erittäin mukavasti.

Kallavesj’-messuja kehitetään jatkuvasti sekä näytteilleasettajien että messuvieraiden toiveita kuunnellen. Viikonloppuna Kuopio-hallissa koko perhe sai nauttia myös viihteestä veneilyyn liittyvien tietoiskujen lomassa. Auditorion ja esiintymislavan esitykset keräsivätkin runsaasti aiheista kiinnostuneita seuraajia.

– Olemme monipuolistaneet ohjelmatarjontaamme aiempien vuosien asiakaspalautteiden perusteella. Seuraavilla messuilla tulemme keskittämään ohjelmaa entistä enemmän esiintymislavalle.

Kelo toivookin messukävijöiden vastaavan messujen verkkosivulta löytyvään kävijätutkimukseen/kyselyyn, joka on avoinna 10.4. saakka.

– Ensi vuoden messujen järjestelyt on jo aloitettu. Huhtikuun 5.–7. päivä tavataan taas veneilyn merkeissä Kuopio-hallissa!

 

Yhteistyössä

Yläbannerin logo
 

Kallavesj’-messut tarjoavat tietoa puuveneen ra­ken­ta­mi­ses­ta ja avo­me­ri­pur­jeh­duk­ses­ta

Kuopio-hallissa 31.3.–2.4.2023 järjestettävä veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan erikoistapahtuma tarjoaa mielenkiintoisia kokemusasiantuntijoiden luentoja valtameripurjehduksen vaatimuksista puuveneen veistämisen saloihin.

Intohimoinen purjehtija Pekka Granroth kertoo, että hänen ja Ari Pietiläisen perjantaisen Kallavesj’-messuluennon ”Minustako valtameripurjehtija?” tarkoitus on antaa omakohtainen, realistinen kuva haaveesta purjehtia valtamerillä. Pekka ja Ari tulevat kuvin ja videoin kertomaan, millaista vene-elämä valtamerillä on.

– Valtameren ylitys on kokemuksen lisäksi suoritus, joka vaatii henkistä kanttia, kohtuullista fysiikkaa ja olosuhteiden hyväksymistä.

Jo lapsena purjehtimisen aloittaneen Granrothin oma haave valtameripurjehduksesta toteutui vasta myöhemmin aikuisiällä. Omakohtaisella kokemuksella hän kertoo, että haavekuvat ja todellisuus eivät välttämättä aina kohtaa. Granroth neuvookin kiinnostuneita kartuttamaan purjehduskokemusta pikkuhiljaa vaikkapa ensin Saimaan selillä ja sitten Itämerellä.

Messuvieraat pääsevät tutustumaan pienen vesillä liikkuvan kodin olosuhteisiin ja mittasuhteisiin Granrothin neljän hengen Kuutti-nimisessä perhepurjeveneessä, jolla hän on vuosikausia purjehtinut Saimaalla ja Suomenlahdella.

Puuveneet ovat kuin taideteoksia, jotka kestävät käyttöä vuosikymmenestä toiseen

Kuopio-hallissa on näytillä kolme Kuopion Venevaja ja Verstas ry:n Kari Sutisen ja Esko Mattssonin rakentamaa puuvenettä. Jokaisena mes­su­päi­vä­nä au­di­to­rios­sa on mah­dol­li­suus kuulla tarkemmin ra­ken­nuspro­jek­tin kulusta kahden puu­ve­ne­mie­hen erilaisista läh­tö­koh­dis­ta.

Ve­neen­ra­ken­nuk­sen opettaja Mattsson toi teo­ria­poh­jan yhteiseen projektiin, Sutinen puolestaan vuosien käy­tän­nön­ko­ke­muk­sen isältään ve­ren­pe­rin­tö­nä saamastaan ve­neen­veis­tos­ta. Yhdessä he rakensivat ensin Karin isän 60-luvulla tekemän veneen vanhan valokuvan perusteella ja seuraavaksi Eskon itse suun­nit­te­le­man, ensimmäisen omatekoisen Keitele-veneen.

– Yhteinen projektimme on ollut mukava ja opet­ta­vai­nen. Olen äärimmäisen kiin­nos­tu­nut työ­me­ne­tel­mien ja muotojen ke­hit­tä­mi­ses­tä. Odotan ensi kesää, että pääsen kunnolla testaamaan, voisiko Keiteleen piirustusta vielä parantaa, Esko kertoo.

Pehmeästi liukuva puuvene on sekä kaunis että käy­tän­nöl­li­nen, erinomainen kalaveneenä. Kuin taideteos, kuten messuilla esillä olevasta, Karin ra­ken­ta­mas­ta Leena-sou­tu­ve­nees­tä on kuultu sanottavan.

– Itse asiassa ve­neen­veis­toa ja taidetta yhdistävät monet tekijät. Vene tarjoaa käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa lisäksi esteettisen elämyksen.

Toisin kuin monesti luullaan, puuvene kestää hoidettuna vuo­si­kym­me­niä.

– Sään­nöl­li­nen pesu, säilytys au­rin­gon­va­lol­ta suojassa ja pin­ta­kor­jauk­set muutaman vuoden välein riittävät, Kari kertoo.

Sekä Kari että Esko toivovat ve­neen­te­ko­pe­rin­teen jatkuvan Kuopiossa ja ovat valmiit jakamaan ko­ke­muk­si­aan muille ve­neen­veis­tos­ta kiin­nos­tu­neil­le.

– Yhteen kokoava taho vielä puuttuu.

Säh­kö­moot­to­ril­la varustetut puuveneet pai­kal­li­se­na käsityönä

Mes­su­vie­raat pääsevät tutustumaan pai­kal­li­se­na käsityönä val­mis­tu­nee­seen, täys­säh­köi­seen Elwood Boatsin lip­pu­lai­vaan, Elwood 950e MC -mat­ka­ve­nee­seen. Kuo­pio­lai­nen yritys valmistaa tilauksesta täys­säh­köi­siä puuveneitä mallistonsa 5,5-metrisestä päi­vä­pur­res­ta 9,5-metriseen kak­si­ka­juut­tai­seen mat­ka­ve­nee­seen.

– Elwoodilla veneily on ver­rat­ta­vis­sa pur­jeh­duk­seen, koska sillä voi taittaa rau­hal­li­sel­la vauhdilla samanlaisia päi­vä­mat­ko­ja kuin saman kokoluokan pur­je­ve­neel­lä op­ti­maa­li­sel­la pur­jeh­dus­ke­lil­lä. Päivällä nautitaan mat­kan­teos­ta ja yön aikana akku latautuu täyteen vie­ras­ve­ne­sa­ta­man ta­val­li­ses­ta pis­tok­kees­ta lataamalla, yrittäjä Pasi Virnes kertoo.

Isompien veneiden ainoana voi­man­läh­tee­nä toimiva sähkö kiinteine ajoak­kui­neen on Suomen vesillä vielä suh­teel­li­sen harvinaista.

– Aika pioneereja tässä ollaan, Pasi toteaa, ja toivottaa kaikki ter­ve­tul­leik­si tutustumaan tilavaan kes­ki­hyt­ti­ve­nee­seen messuille.

 

 

Yhteistyössä

Yläbannerin logo
 

Kallavesj’-messut tulevat taas muutaman vuoden tauon jälkeen

Odotettu, perinteinen Kallavesj’-messuviikonloppu kokoaa yhteen veneilyn uutuuksista ja ajankohtaisista aiheista kiinnostuneet. Tapahtuma järjestetään Kuopio-hallissa 31.3.–2.4.2023.

Veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan erikoistapahtuma Kallavesj’-messut järjestetään Kuopio-hallissa maalis- huhtikuun vaihteessa, perjantaista sunnuntaihin 31.3.–2.4.2023. Ilmaisen sisäänpääsyn messuille tarjoaa Savon Sanomat.

Tapahtumavieraat pääsevät tutustumaan esimerkiksi uusiin venemalleihin. Mukana ovat kaikki suurimmat kuopiolaiset venealan toimijat.

– Messuilla tullaan näkemään jälleen laaja kattaus veneilykauden uutuuksia, ja myös ohjelmasisältöön on panostettu entistä enemmän, kertoo messupäällikkö Jani Kelo Kuopion Pursiseurasta.

Kallavesj’ 2023 tarjoaa elämyksiä koko perheelle. Tapahtumassa kuullaan luentoja esimerkiksi vuokraveneilyyn ja puuveneen rakentamiseen liittyen sekä mielenkiintoisia tietoiskuja. Mukana on myös vesiurheiluun, vapaa-aikaan ja matkailuun liittyviä toimijoita.

Venekansaa viihdyttää Aikakoneesta tuttu Sani Aartela, ja nuorempi messuyleisö innostuu mestaritaikuri Tapio Salomaan tempuista.

Tapahtuma on järjestetty viimeksi vuonna 2019. Taukoa oli pidettävä koronapandemian vuoksi.

– On todella hienoa päästä toteuttamaan perinteikkäät Kallavesj’-messut taas muutaman vuoden tauon jälkeen, Kelo sanoo.

Messut ovat avoinna perjantaina 31.3. klo 11–18, lauantaina 1.4. klo 10–18 ja sunnuntaina 2.4. klo 10–16.

Kallavesj´-messuille on ilmainen sisäänpääsy ja ilmainen bussikuljetus keskustasta 30 minuutin välein.

 

Yhteistyössä