Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.
Auta meitä kehittämään Kallavesj’-messuja ja vastaa kyselyyn!
 
Yläbannerin logo
 

Uutiset

 

Kallavesj’-messut tarjoavat tietoa puuveneen rakentamisesta ja avomeripurjehduksesta

Maanantaina 20.3.2023

Kuopio-hallissa 31.3.–2.4.2023 järjestettävä veneilyn, matkailun ja vapaa-ajan erikoistapahtuma tarjoaa mielenkiintoisia kokemusasiantuntijoiden luentoja valtameripurjehduksen vaatimuksista puuveneen veistämisen saloihin.

Intohimoinen purjehtija Pekka Granroth kertoo, että hänen ja Ari Pietiläisen perjantaisen Kallavesj’-messuluennon ”Minustako valtameripurjehtija?” tarkoitus on antaa omakohtainen, realistinen kuva haaveesta purjehtia valtamerillä. Pekka ja Ari tulevat kuvin ja videoin kertomaan, millaista vene-elämä valtamerillä on.

– Valtameren ylitys on kokemuksen lisäksi suoritus, joka vaatii henkistä kanttia, kohtuullista fysiikkaa ja olosuhteiden hyväksymistä.

Jo lapsena purjehtimisen aloittaneen Granrothin oma haave valtameripurjehduksesta toteutui vasta myöhemmin aikuisiällä. Omakohtaisella kokemuksella hän kertoo, että haavekuvat ja todellisuus eivät välttämättä aina kohtaa. Granroth neuvookin kiinnostuneita kartuttamaan purjehduskokemusta pikkuhiljaa vaikkapa ensin Saimaan selillä ja sitten Itämerellä.

Messuvieraat pääsevät tutustumaan pienen vesillä liikkuvan kodin olosuhteisiin ja mittasuhteisiin Granrothin neljän hengen Kuutti-nimisessä perhepurjeveneessä, jolla hän on vuosikausia purjehtinut Saimaalla ja Suomenlahdella.

Puuveneet ovat kuin taideteoksia, jotka kestävät käyttöä vuosikymmenestä toiseen

Kuopio-hallissa on näytillä kolme Kuopion Venevaja ja Verstas ry:n Kari Sutisen ja Esko Mattssonin rakentamaa puuvenettä. Jokaisena mes­su­päi­vä­nä au­di­to­rios­sa on mah­dol­li­suus kuulla tarkemmin ra­ken­nuspro­jek­tin kulusta kahden puu­ve­ne­mie­hen erilaisista läh­tö­koh­dis­ta.

Ve­neen­ra­ken­nuk­sen opettaja Mattsson toi teo­ria­poh­jan yhteiseen projektiin, Sutinen puolestaan vuosien käy­tän­nön­ko­ke­muk­sen isältään ve­ren­pe­rin­tö­nä saamastaan ve­neen­veis­tos­ta. Yhdessä he rakensivat ensin Karin isän 60-luvulla tekemän veneen vanhan valokuvan perusteella ja seuraavaksi Eskon itse suun­nit­te­le­man, ensimmäisen omatekoisen Keitele-veneen.

– Yhteinen projektimme on ollut mukava ja opet­ta­vai­nen. Olen äärimmäisen kiin­nos­tu­nut työ­me­ne­tel­mien ja muotojen ke­hit­tä­mi­ses­tä. Odotan ensi kesää, että pääsen kunnolla testaamaan, voisiko Keiteleen piirustusta vielä parantaa, Esko kertoo.

Pehmeästi liukuva puuvene on sekä kaunis että käy­tän­nöl­li­nen, erinomainen kalaveneenä. Kuin taideteos, kuten messuilla esillä olevasta, Karin ra­ken­ta­mas­ta Leena-sou­tu­ve­nees­tä on kuultu sanottavan.

– Itse asiassa ve­neen­veis­toa ja taidetta yhdistävät monet tekijät. Vene tarjoaa käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa lisäksi esteettisen elämyksen.

Toisin kuin monesti luullaan, puuvene kestää hoidettuna vuo­si­kym­me­niä.

– Sään­nöl­li­nen pesu, säilytys au­rin­gon­va­lol­ta suojassa ja pin­ta­kor­jauk­set muutaman vuoden välein riittävät, Kari kertoo.

Sekä Kari että Esko toivovat ve­neen­te­ko­pe­rin­teen jatkuvan Kuopiossa ja ovat valmiit jakamaan ko­ke­muk­si­aan muille ve­neen­veis­tos­ta kiin­nos­tu­neil­le.

– Yhteen kokoava taho vielä puuttuu.

Säh­kö­moot­to­ril­la varustetut puuveneet pai­kal­li­se­na käsityönä

Mes­su­vie­raat pääsevät tutustumaan pai­kal­li­se­na käsityönä val­mis­tu­nee­seen, täys­säh­köi­seen Elwood Boatsin lip­pu­lai­vaan, Elwood 950e MC -mat­ka­ve­nee­seen. Kuo­pio­lai­nen yritys valmistaa tilauksesta täys­säh­köi­siä puuveneitä mallistonsa 5,5-metrisestä päi­vä­pur­res­ta 9,5-metriseen kak­si­ka­juut­tai­seen mat­ka­ve­nee­seen.

– Elwoodilla veneily on ver­rat­ta­vis­sa pur­jeh­duk­seen, koska sillä voi taittaa rau­hal­li­sel­la vauhdilla samanlaisia päi­vä­mat­ko­ja kuin saman kokoluokan pur­je­ve­neel­lä op­ti­maa­li­sel­la pur­jeh­dus­ke­lil­lä. Päivällä nautitaan mat­kan­teos­ta ja yön aikana akku latautuu täyteen vie­ras­ve­ne­sa­ta­man ta­val­li­ses­ta pis­tok­kees­ta lataamalla, yrittäjä Pasi Virnes kertoo.

Isompien veneiden ainoana voi­man­läh­tee­nä toimiva sähkö kiinteine ajoak­kui­neen on Suomen vesillä vielä suh­teel­li­sen harvinaista.

– Aika pioneereja tässä ollaan, Pasi toteaa, ja toivottaa kaikki ter­ve­tul­leik­si tutustumaan tilavaan kes­ki­hyt­ti­ve­nee­seen messuille.

 

 

Yhteistyössä