Tarjoaa ilmaisen sisäänpääsyn Kallavesj’ -messuille.
Auta meitä kehittämään Kallavesj’-messuja ja vastaa kyselyyn!
 
Yläbannerin logo
 

Uutiset

 

Kuopio-hallissa ennätysmäärä veneitä esittelyssä, ohjelma täyttyy vastuullisen veneilyn mielenkiintoisimmista näkökulmista

Torstaina 21.3.2024

Kallavesj’-messuilla on nähtävillä aiempaa suurempi kattaus eri ve­ne­merk­ke­jä. Näyt­teil­lea­set­ta­jien tarjonnan lisäksi messut nostavat esille mie­len­kiin­toi­sia pu­heen­vuo­ro­ja vas­tuul­li­seen vesillä liik­ku­mi­seen. Kuopion Pursiseuran Antti Iire kannustaa vesillä liikkujia hidastamaan tahtia ja pysähtymään alueen erityisten ve­si­reit­tien äärellä.

Huhtikuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na 5.–7.4. jär­jes­tet­tä­vil­lä Kallavesj’-messuilla on aiempaa laajempi vene- ja oh­jel­ma­kat­taus. Vesillä liikkumisen ja veneilyn vas­tuul­li­suus korostuu tämän vuoden mes­su­tar­jon­nas­sa monin tavoin.

Vuoksen vesistö ja Saimaan alue ovat maailman hienoimpia vesialueita, ja tämä on Kuopion Pursiseuran hallituksen kommodori Antti Iiren mielestä asia, josta kannattaa nauttia alkavana ve­nei­ly­kau­te­na tuorein silmin ja antamalla itselleen aikaa ympäröivän luonnon ih­met­te­lyl­le. Pysäytä siis moottori ja anna laineiden liplatellen kuljettaa vapaa-ajan seuruettasi hiljalleen eteenpäin, tai hidasta edes hieman tahtia!

– Näkemistä riittää vesillä liikkuessa vaikka kuinka paljon, kun osaa pysähtyä ih­met­te­le­mään. Tämän rikkaan ja ai­nut­laa­tui­sen luonnon vaaliminen on vesillä liikkumisen vas­tuul­li­suu­den keskiössä, hän pohtii.

Iire ihastui vesillä liik­ku­mi­seen jo noin 10-vuotiaana Varkauden ja Savonlinnan vesillä pur­jeh­ties­saan, ja kiinnostus on vain kasvanut ajan myötä. Liittyminen Kuopion Pur­si­seu­raan tuli ajan­koh­tai­sek­si oman veneen hankkimisen aikoihin parisen kymmentä vuotta sitten, ja vähitellen myös vai­kut­ta­mi­nen pai­kal­li­seen ja val­ta­kun­nal­li­seen ve­nei­ly­toi­min­taan tuli mukaan eri hal­li­tus­pes­tien kautta.

Iire kannustaa miettimään veneilyn vas­tuul­li­suut­ta erityisesti oman toiminnan ja valintojen kautta. Ykkösasia vas­tuul­li­sen veneilijän muis­ti­lis­tal­la on, että vesistö ja sen ympäristö jätetään omilta jäljiltä siistiksi. Tämä tarkoittaa niin jätteiden asian­mu­kais­ta käsittelyä kuin esimerkiksi huomion kiin­nit­tä­mis­tä ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siin veneiden kä­sit­te­ly­ai­nei­siin sekä päästöjen määrään.

– Seuraavaksi voi pohtia, kuinka liikun vesillä, eli millaisen veneen hankin ja paljonko sen käyttö sekä oma ajotapa kuluttaa. Vas­tuul­li­suut­ta on myös miettiä, kuka oman veneen valmistaa ja missä, eli kuinka tuemme samalla esimerkiksi kotimaisia vas­tuul­li­sia ve­neen­val­mis­ta­jia. Entä kannattaako hankkia oma uusi vene vai esimerkiksi kimpassa tai vuokrata? Iire pohtii.

Nämä asiat ovat myös näyttävästi esillä messujen ohjelmassa, joka on aiempaa mo­ni­puo­li­sem­pi. Heti messujen ava­jais­päi­vä­nä perjantaina luvassa on pu­heen­vuo­ro­ja veneilyn vas­tuul­li­suu­des­ta, veneiden säh­köis­ty­mi­ses­tä sekä esimerkiksi vuo­kra­ve­nei­lys­tä. Tämän lisäksi mes­suoh­jel­ma sisältää hyödyllisiä vinkkejä veneen huol­ta­mi­seen.

– Myös vesillä kestävä vapaa-ajanvietto on pieniä, mutta tärkeitä tekoja, Iire summaa.

Mes­su­pääl­lik­kö Jani Kelo kertoo, että Kallavesj’-messuilla on nähtävillä tänä vuonna en­nä­tyk­sel­li­sen laaja kattaus eri ve­ne­merk­ke­jä. Kaikki näyt­teil­lea­set­ta­jien paikat on varattu loppuun.

Lauantaina messut ovat mukana Savon Sanomien Uu­tiss­tu­dios­sa kello 14 alkaen. Lauantaina lapsia viihdyttää Jenga-Jengalan hurmaava Jenguli-maskotti, ja sunnuntaina koko perheen tai­kae­si­tyk­sen tarjoaa mes­ta­ri­tai­ku­ri Tapio Salomaa.

Tutustu tarkemmin koko kol­mi­päi­väi­seen mes­suoh­jel­maan: www.kallavesj.fi/mes­suoh­jel­ma/

Kallavesj’-messut ovat avoinna perjantaina 5.4. kello 11–18, lauantaina 6.4. kello 10–18 ja sunnuntaina 7.4. kello 10–16. Savon Sanomat tarjoaa messuille ilmaisen pääsyn. Ilmainen bussikyyti kuljettaa messuille keskustasta noin 30 minuutin välein.

 

Yhteistyössä